Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

יריעת איטום מאזנת אדים מבית פזקר

יריעה ביטומנית מושבחת בפולימרים, מחוררת בכל שטחה ומשמשת
כחציצה במערכות לאיטום גגות המחופים ביריעות ביטומניות.