Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

יריעות ביטומניות לאיטום תשתיות

יריעות ביטומניות לאיטום תשתיות

פוליפז 5R חול נגד שורשים | פזקר pazkar

פוליפז 5R חול נגד שורשים (RT)

יריעת איטום ביטומנית נגד שורשים עומדת בדרישות ת"י 3/1430
יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS ותוסף נגד שורשים, עם שיריון
פוליאסטר, עם ציפוי עליון חול סיליקה.
מטרות השימוש איטום אדניות, מבנים וחלקי בטון להם נדרש

פוליפז 5R חול נגד שורשים | פזקר pazkar

פוליפז 5M חול נגד שורשים (RT)

יריעת איטום ביטומנית נגד שורשים עומדת בדרישות ת"י 3/1430
יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS ותוסף נגד שורשים, עם שיריון
פוליאסטר, עם ציפוי עליון חול סיליקה.
מטרות השימוש איטום אדניות, מבנים וחלקי בטון להם נדרש

יריעת פוליפז SP5-250 | פזקר pazkar

יריעת פוליפז SP5-250

יריעת איטום ביטומנית אלסטומרית ( S.B.S) הנדבקת לפני השטח בחמום קל , משוריינות בלבד פוליאסטר בעל חוזק גבוה, ובעלת פן עליון חול .

יריעת פוליפז SP5-250 | פזקר pazkar

יריעת פוליפז SP4-250

יריעת איטום ביטומנית אלסטומרית ( S.B.S) הנדבקת לפני השטח בחמום קל , משוריינות בלבד פוליאסטר בעל חוזק גבוה, ובעלת פן עליון חול .

יריעת פוליפז 3/250 נגד שורשים | פזקר pazkar

יריעת פוליפז 3/250 נגד שורשים

יריעת איטום ביטומנית אלסטומרית ( S.B.S) הנדבקת לפני השטח בחמום קל , משוריינות בלבד פוליאסטר בעל חוזק גבוה, ובעלת פן עליון חול .

יריעת פוליפז 3/250 נגד שורשים | פזקר pazkar

יריעת איטום פוליפז I3

יריעה עשויה ביטומן משובח בפולימרים מסוג S.B.S עם שריון פוליאסטר.

פוליפז I2 | פזקר pazkar

יריעת איטום מקצועית פוליפז I2

יריעה עשויה ביטומן משובח בפולימרים מסוג S.B.S עם שריון פוליאסטר

יריעת פוליפז SP5-250 | פזקר pazkar

יריעות פוליפז מסוג SBS SP 3/250

יריעה עשויה ביטומן מושבח בפולימרים מסוג S.B.S עם שריון פוליאסטר, גמר עליון של היריעה:
אגרגט בהיר (לבן) כהגנה נגד קרינה ליריעות חשופות לשמש
חול סיליקה, ליריעות מכוסות או תת קרקעיות.