Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כללי

כללי

כל אוטם | פזקר pazkar

כל אוטם

משחה אלסטית רב תכליתית כל אוטם הינה משחת איטום אלסטית רב תכליתית ועמידה לאורך שנים.

יריעת פוליפז SP5-250 | פזקר pazkar

יריעות אוניברסל

יריעה עשויה ביטומן מושבח בפולימרים מסוג APP עם שיריון לבד זכוכית וגמר עליון של חול סיליקה.

יריעת פוליפז SP5-250 | פזקר pazkar

יריעת איטום מקצועית - פוליפז 4R

יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS עם שיריון פוליאסטר, עם ציפוי עליון
עשוי מאגרגט לבן יריעות חשופות לשמש( או חול סיליקה )יריעות שאינן חשופות לשמש.

יריעה ללא לבד | פזקר pazkar

יריעה ללא לבד

יריעה ביטומנית העשויה ממסה ביטומנית מיוחדת ומושבחת בפולימרים
מסוג S.B.S היריעה משמשת כיריעת עזר לריתוך בפינות ובאזורים בעלי
גישה מוגבלת, לריתוך כתשתית לקולטנים על גגות, רחבות ומרפסות
ולריתוך מסביב לצנרת חודרת