Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מערכת כרמל לאיטום גשרים

חברת פזקר, מקבוצת פז, גאה להציג בפניך את מערכת ״כרמל״ לאיטום מסעות גשרים בעלי ציפוי אספלטי. מערכת זו משקפת את ערכי החברה ומחויבותה חסרת הפשרות לפיתוח מוצרי האיטום האיכותיים ביותר, הן לתחומי התשתיות והן לתחומי הבנייה.

חברת פזקר, מקבוצת פז, גאה להציג בפניך את מערכת ״כרמל״ לאיטום מסעות גשרים בעלי ציפוי אספלטי. מערכת זו משקפת את ערכי החברה ומחויבותה חסרת הפשרות לפיתוח מוצרי האיטום האיכותיים ביותר, הן לתחומי התשתיות והן לתחומי הבנייה.

שלבים

1
יישום שכבת יסוד
2
יישום ממבראנה ביטומנית
3
התקנה יריעות ביטונומיות
4
יישום שכבת האספלת

מערכת כרמל לאיטום גשרים

מערכת כרמל לאיטום מסעות וגשרים

חברת פזקר, מקבוצת פז, גאה להציג בפניך את מערכת ״כרמל״ לאיטום מסעות גשרים בעלי ציפוי אספלטי. מערכת זו משקפת את ערכי החברה ומחויבותה חסרת הפשרות לפיתוח מוצרי האיטום האיכותיים ביותר, הן לתחומי התשתיות והן לתחומי הבנייה.