Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מוצרים צמנטים

חברת פזקר סל מוצרים צמנטים המשמשים לאיטום חדרים רטובים, אלמנטים תת קרקעיים וקירות חוץ.

מוצרים צמנטים

צמנטפז 308 לבן/אפור

תערובת צמנטית דו-רכיבית גמישה, מיועדת לאיטום מבנים וחלקי מבנה בפני חדירת מים ורטיבות.

אישור למגע עם מי שתיה - מכון ההתקנים הישראלי ת"י 2545.

צמנטפז 101 לבן | פזקר pazkar

צמנטפז 101 לבן

איטום צמנטי חד רכיבי, ליישום באמצעות ערבוב עם מים בלבד

20 ק"ג

צמנטפז 101 אפור | פזקר pazkar

צמנטפז 101 אפור

איטום צמנטי חד רכיבי, ליישום באמצעות ערבוב עם מים בלבד

20 ק"ג

צמנטפז 102 לבן | פזקר pazkar

צמנטפז 102 לבן

איטום צמנטי חד רכיבי גמיש לאיטום חדרי אמבטיה, מרפסות וקירות פנימיים וחיצוניים לאיטום חיובי ושלילי, באמצעות ערבוב עם מים בלבד וליישום נוח ללא ציוד מיוחד (מברשת, מסטרינה בלבד)

20 ק"ג

צמנטפז 102 אפור | פזקר pazkar

צמנטפז 102 אפור

איטום צמנטי חד רכיבי גמיש לאיטום חדרי אמבטיה, מרפסות וקירות פנימיים וחיצוניים לאיטום חיובי ושלילי, באמצעות ערבוב עם מים בלבד וליישום נוח ללא ציוד מיוחד (מברשת, מסטרינה בלבד)

20 ק"ג

צמנטפז WATERPLUG | פזקר pazkar

צמנטפז WATERPLUG

תערובת צמנטית לסתימת מקומות במבנה שבהם ישנם פריצות ונזילות מים, המיושמות כאשר המים עודם זורמים דרך אלמנט הבטון

20 ק"ג

צמנטפז REPAIR | פזקר pazkar

צמנטפז REPAIR

חומר צמנטי לתיקון סגרגציות וסדקים המשמש להכנת תשתית לפניי יישום איטום צמנטי מסדרת צמנטפז

20 ק"ג

סופרפז 14 C2TE

דבק צמנטי סופר איכותי להדבקת אבן, שיש, פסיפס, קרמיקה וגרניט פורצלן על בטון,בלוק בטון וטיח | מתאים להדבקה בעובי 5-10 מ"מ.

סופרפז 16 C2TE S1

דבק צמנטי סופר איכותי להדבקת אבן, שיש, פסיפס וגרניט פורצלן על בטון, בלוק בטון וטיח | מתאים להדבקה בעובי 5-10 מ"מ

סופר פז 50 C2T

דבק צמנטי סופר איכותי להדבקת קרמיקה, גרניט, פורצלן, שיש, פסיפס ואבן מתאים להדבקת קרמיקה בעובי 5-10 מ"מ

צמנטפז 308i אפור

תערובת צמנטית דו-רכיבית גמישה, מיועדת לאיטום מבנים וחלקי מבנה בפני חדירת מים ורטיבות.

אישור למגע עם מי שתיה - מכון ההתקנים הישראלי ת"י 2545.

צמנטפז 308 לבן

תערובת צמנטית דו-רכיבית גמישה, מיועדת לאיטום מבנים וחלקי מבנה בפני חדירת מים ורטיבות.

אישור למגע עם מי שתיה - מכון ההתקנים הישראלי ת"י 2545.