Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

יריעות הגנה וניקוז

לחברת פזקר סל מוצרי יריעות המשמשות להגנה על עבודות האיטום.
מוצרים מיוחדים ומוצרי עזר – לחברת פזקר סל מוצרי עזר לקבלן האיטום.

יריעות הגנה וניקוז

פזדריין | פזקר pazkar

פזדריין

יריעת H.D.P.E מרחביות להגנה, ניקוז ותשתית, פז דריין הינה יריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה ( H.D.P.E ), בעלת בליטות חצי כדוריות ופתרון ייחודי לחפיפה מיכנית בשיטת שקע / תקע בין יריעה לרעותה.

פזדריין FLT500 | פזקר pazkar

פזדריין FLT500

פז דריין FLT 500 הינה יריעת פוליאתילן בצפיפות נמוכה (L.D.P.E), שטוחה, בעלת גמישות וחוזק גבוה לניקוב.

פזדריין פלוס | פזקר pazkar

פזדריין פלוס

יריעת H.D.P.E מרחביות להגנה, ניקוז ותשתית, המחופה בבד גיאוטכני לא ארוג, פז דריין פלוס הינה יריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E), בעלת בליטות חצי כדוריות המחופות בבד גיאוטכני לא ארוג ופתרון ייחודי לחפיפה בשיטת שקע / תקע בין יריעה לרעותה.

אינטרגלס | פזקר pazkar

אינטרגלס

רשת זכוכית עמידה לחומרים בסיסיים (אלקאלי) , המיועדת לשריון חומרים המיושמים כממבראנה נוזלית.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

אלסטוטייט

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, יריעה העשויה ביטומן מושבח בפולימרים המשוריינת בלבד זכוכית, בעלת יכולת הדבקות עצמית למגוון של תשתיות

יריעות ביטוגלס | פזקר pazkar

יריעות ביטוגלס

יריעה ביטומנית לציפוי והגנה מסה ביטומנית משוריינת בלבד זכוכית ומצופה בחול דק משני צדדיה

יריעות ביטוגלס אלומיניום | פזקר pazkar

יריעות ביטוגלס אלומיניום

יריעה ביטומנית המשמשת כמחסום אדים מסה ביטומנית משוריינת בלבד זכוכית ורדיד אלומיניום ומצופה בחול דק משני צדדיה .

יריעת עזר ביטומנית NEODLY

יריעה ביטומנית עשויה ממסה ביטומנית מיוחדת
ומושבחת בפולימרים מסוג SBS. היריעה ללא שיריון
לבד, ובעלת גמישות ואלסטיות גבוהות במיוחד.

יריעה מאזנת אדים | פזקר pazkar

יריעת איטום מאזנת אדים מבית פזקר

יריעה ביטומנית מושבחת בפולימרים, מחוררת בכל שטחה ומשמשת
כחציצה במערכות לאיטום גגות המחופים ביריעות ביטומניות.

נייר זפת 250 l | פזקר pazkar

נייר זפת 250 l לאיטום מבנים וגגות

יריעה ביטומנית המשמשת לציפוי והגנה מסה ביטומנית משוריינת בנייר מחוזק דמוי לבד ומצופה בחול דק משני צדדיה. נייר זפת עומד בדרישות ת"י 80

יריעות זפת | נייר זפת | יריעות נייר זפת | פזקר pazkar

נייר זפת 250 E

יריעה ביטומנית המשמשת לציפוי והגנה מסה ביטומנית משוריינת בנייר מחוזק דמוי לבד ומצופה בחול דק משני צדדיה. נייר זפת עומד בדרישות ת"י 80

יריעות פלסטוגום | פזקר pazkar

יריעות פלסטוגום

יריעת עזר ביטומנית עומדת בדרישות ת"י 1430/3 סעיף 2.3
יריעה עשויה ביטומן מושבח בפולימרים מסוג S.B.S עם שיריון לבד זכוכית, גמר עליון חול סיליקה.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

סופרטייט

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, משוריינות בלבד זכוכית או בלבד פוליאסטר בעלת פן עליון חול או פוליאתילן. לחלק התחתון של היריעה ולפס החפיפה מוצמדת יריעה דקה הניתנת להסרה בקלות לפני ההדבקה לפני השטח ובין החפיפות.עצמי גבוה במיוחד.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

סופרטייט אלומיניום

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, משוריינות בלבד זכוכית ורדיד אלומיניום בעלת פן עליון חול או פוליאתילן. לחלק התחתון של היריעה ולפס החפיפה מוצמדת יריעה דקה הניתנת להסרה בקלות לפני ההדבקה לפני השטח ובין החפיפות.