Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

יריעות עזר

יריעות עזר

יריעת פוליפז SP5-250 | פזקר pazkar

יריעות אוניברסל

יריעה עשויה ביטומן מושבח בפולימרים מסוג APP עם שיריון לבד זכוכית וגמר עליון של חול סיליקה.

יריעות ביטוגלס אלומיניום | פזקר pazkar

יריעות ביטוגלס אלומיניום

יריעה ביטומנית המשמשת כמחסום אדים מסה ביטומנית משוריינת בלבד זכוכית ורדיד אלומיניום ומצופה בחול דק משני צדדיה .

יריעות ביטוגלס | פזקר pazkar

יריעות ביטוגלס

יריעה ביטומנית לציפוי והגנה מסה ביטומנית משוריינת בלבד זכוכית ומצופה בחול דק משני צדדיה

יריעת עזר ביטומנית NEODLY

יריעה ביטומנית עשויה ממסה ביטומנית מיוחדת
ומושבחת בפולימרים מסוג SBS. היריעה ללא שיריון
לבד, ובעלת גמישות ואלסטיות גבוהות במיוחד.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

סופרטייט

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, משוריינות בלבד זכוכית או בלבד פוליאסטר בעלת פן עליון חול או פוליאתילן. לחלק התחתון של היריעה ולפס החפיפה מוצמדת יריעה דקה הניתנת להסרה בקלות לפני ההדבקה לפני השטח ובין החפיפות.עצמי גבוה במיוחד.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

סופרטייט אלומיניום

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, משוריינות בלבד זכוכית ורדיד אלומיניום בעלת פן עליון חול או פוליאתילן. לחלק התחתון של היריעה ולפס החפיפה מוצמדת יריעה דקה הניתנת להסרה בקלות לפני ההדבקה לפני השטח ובין החפיפות.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

אלסטוטייט

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, יריעה העשויה ביטומן מושבח בפולימרים המשוריינת בלבד זכוכית, בעלת יכולת הדבקות עצמית למגוון של תשתיות