Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

יריעות ביטומניות לאיטום מבנים

השיטה המומלצת  ביותר לאיטום הגג היא  יריעות ביטומניות, חזקות וגמישות, בעובי של ארבעה עד חמישה מ”מ, המולחמות זו לזו באופן שיוצר מעין שטיח על גבי כל המשטח שנועד לאיטום.

יריעות ביטומניות תקניות בעלות תו תקן 1430/30

יריעות פוליפז מסוג SBS | פזקר pazkar

יריעות איטום פוליפז מסוג SBS

יריעות פוליפז עומדות בדרישות ת"י 1430/30

מטרות השימוש:
איטום גגות שטוחים ומשופעים מבטון,
איטום רצפות וקירות תת קרקעיים,
איטום מרפסות,
איטום חניונים,
איטום ומעבירי מים ועוד..

יריעות פוליפלסט מסוג APP | פזקר pazkar

יריעות איטום פוליפלסט מסוג APP

יריעות פוליפלסט עומדות בדרישות ת"י 1430/30

מטרות השימוש:
איטום גגות שטוחים ומשופעים מבטון,
איטום רצפות וקירות תת קרקעיים,
איטום מרפסות,
איטום חניונים,
איטום ומעבירי מים ועוד..

פוליפז 5R חול נגד שורשים | פזקר pazkar

פוליפז 5R חול נגד שורשים (RT)

יריעת איטום ביטומנית נגד שורשים עומדת בדרישות ת"י 3/1430
יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS ותוסף נגד שורשים, עם שיריון
פוליאסטר, עם ציפוי עליון חול סיליקה.
מטרות השימוש איטום אדניות, מבנים וחלקי בטון להם נדרש

פוליפז 5R חול נגד שורשים | פזקר pazkar

פוליפז 5M חול נגד שורשים (RT)

יריעת איטום ביטומנית נגד שורשים עומדת בדרישות ת"י 3/1430
יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS ותוסף נגד שורשים, עם שיריון
פוליאסטר, עם ציפוי עליון חול סיליקה.
מטרות השימוש איטום אדניות, מבנים וחלקי בטון להם נדרש

יריעות FR עומדות בדרישות תקן אש

יריעות FR בעלות תקן אש - פוליפלסט | פזקר pazkar

יריעות FR בעלות תקן אש - פוליפלסט

יריעת איטום ביטומנית עומדת בדרישות ת"י 1430/30 ת"י 921 ו ת"י 13501 ( 13501 EN) לפי רמת סיווג (t2 (B ROOF , עמידה בדרישות תקן אש.

מערכות מאושרות פזקר:
1. פריימר GS474 + פוליפלסט FR 5R גמר אגרגט
2. פריימר GS474 + פוליפלסט FR 4R גמר חול + פוליפלסט FR 4R גמר אגרגט
3. פריימר GS474 + פוליפז FR 5R גמר אגרגט
4. פריימר GS474 + פוליפז FR 4R גמר חול + פוליפז FR 4R גמר אגרגט
5. ניתן לבנות מערכות שונות בהתאם להתייעצות עם היצרן

יריעות FR בעלות תקן אש - פוליפלסט | פזקר pazkar

יריעות FR בעלות תקן אש - פוליפז

יריעת איטום ביטומנית עומדת בדרישות ת"י 1430/30 ת"י 921 ו ת"י 13501 ( 13501 EN) לפי רמת סיווג (t2 (B ROOF , עמידה בדרישות תקן אש.

מערכות מאושרות פזקר:
1. פריימר GS474 + פוליפלסט FR 5R גמר אגרגט
2. פריימר GS474 + פוליפלסט FR 4R גמר חול + פוליפלסט FR 4R גמר אגרגט
3. פריימר GS474 + פוליפז FR 5R גמר אגרגט
4. פריימר GS474 + פוליפז FR 4R גמר חול + פוליפז FR 4R גמר אגרגט
5. ניתן לבנות מערכות שונות בהתאם להתייעצות עם היצרן

יריעות PRE B לאיטום תת קרקעי

יריעות PRE B לאיטום תת קרקעי | פזקר pazkar

יריעות PRE B לאיטום תת קרקעי - 3 מ"מ

יריעת Pre-B יריעה ביטומנית לאיטום תת קרקעי, בעלת כושר הידבקות לבטון הטרי הנוצק
Pre-B עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימרים איכותיים וייחודיים, בעלת שיריון של לבד ייחודי וגמר עליון אגרגט כחול. פיתוח פזקר

יריעות PRE B לאיטום תת קרקעי | פזקר pazkar

יריעות PRE B לאיטום תת קרקעי - 5 מ"מ

יריעת Pre-B יריעה ביטומנית לאיטום תת קרקעי, בעלת כושר הידבקות לבטון הטרי הנוצק Pre-B עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימרים איכותיים וייחודיים, בעלת שיריון של לבד ייחודי וגמר עליון אגרגט כחול.

יריעות עזר

יריעת פוליפז SP5-250 | פזקר pazkar

יריעות אוניברסל

יריעה עשויה ביטומן מושבח בפולימרים מסוג APP עם שיריון לבד זכוכית וגמר עליון של חול סיליקה.

יריעות ביטוגלס אלומיניום | פזקר pazkar

יריעות ביטוגלס אלומיניום

יריעה ביטומנית המשמשת כמחסום אדים מסה ביטומנית משוריינת בלבד זכוכית ורדיד אלומיניום ומצופה בחול דק משני צדדיה .

יריעות ביטוגלס | פזקר pazkar

יריעות ביטוגלס

יריעה ביטומנית לציפוי והגנה מסה ביטומנית משוריינת בלבד זכוכית ומצופה בחול דק משני צדדיה

יריעת עזר ביטומנית NEODLY

יריעה ביטומנית עשויה ממסה ביטומנית מיוחדת
ומושבחת בפולימרים מסוג SBS. היריעה ללא שיריון
לבד, ובעלת גמישות ואלסטיות גבוהות במיוחד.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

סופרטייט

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, משוריינות בלבד זכוכית או בלבד פוליאסטר בעלת פן עליון חול או פוליאתילן. לחלק התחתון של היריעה ולפס החפיפה מוצמדת יריעה דקה הניתנת להסרה בקלות לפני ההדבקה לפני השטח ובין החפיפות.עצמי גבוה במיוחד.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

סופרטייט אלומיניום

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, משוריינות בלבד זכוכית ורדיד אלומיניום בעלת פן עליון חול או פוליאתילן. לחלק התחתון של היריעה ולפס החפיפה מוצמדת יריעה דקה הניתנת להסרה בקלות לפני ההדבקה לפני השטח ובין החפיפות.

סופרטייט אלומיניום | פזקר pazkar

אלסטוטייט

יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, יריעה העשויה ביטומן מושבח בפולימרים המשוריינת בלבד זכוכית, בעלת יכולת הדבקות עצמית למגוון של תשתיות

יריעות מיוחדות לאיטום

פוליפז 5R חול נגד שורשים | פזקר pazkar

פוליפז 5R חול נגד שורשים (RT)

יריעת איטום ביטומנית נגד שורשים עומדת בדרישות ת"י 3/1430
יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS ותוסף נגד שורשים, עם שיריון
פוליאסטר, עם ציפוי עליון חול סיליקה.
מטרות השימוש איטום אדניות, מבנים וחלקי בטון להם נדרש

פוליפז 5R חול נגד שורשים | פזקר pazkar

פוליפז 5M חול נגד שורשים (RT)

יריעת איטום ביטומנית נגד שורשים עומדת בדרישות ת"י 3/1430
יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS ותוסף נגד שורשים, עם שיריון
פוליאסטר, עם ציפוי עליון חול סיליקה.
מטרות השימוש איטום אדניות, מבנים וחלקי בטון להם נדרש

יריעה ללא לבד | פזקר pazkar

יריעה ללא לבד

יריעה ביטומנית העשויה ממסה ביטומנית מיוחדת ומושבחת בפולימרים
מסוג S.B.S היריעה משמשת כיריעת עזר לריתוך בפינות ובאזורים בעלי
גישה מוגבלת, לריתוך כתשתית לקולטנים על גגות, רחבות ומרפסות
ולריתוך מסביב לצנרת חודרת

יריעה מאזנת אדים | פזקר pazkar

יריעת איטום מאזנת אדים מבית פזקר

יריעה ביטומנית מושבחת בפולימרים, מחוררת בכל שטחה ומשמשת
כחציצה במערכות לאיטום גגות המחופים ביריעות ביטומניות.