Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אביזרים וציוד לקבלן

לחברת פזקר סל מוצרי עזר לקבלן האיטום.

תמונות קטגוריות ללא עיגול_0019_Torch

אביזרים וציוד לקבלן

מבער גז | פזקר pazkar

מבער גז

משמש להלחמת יריעות

מכונת התזה דו רכיבית רפידפלקס | פזקר pazkar

מכונת התזה דו רכיבית רפידפלקס

לקבלת מידע נוסף: infopazkar@pazkar.co.il

קולטן כפול - סדרת תבור

קולטן כפול מסדרת תבור הינו מוצר חרושתי לניקוז
מים, יציאה ישרה לנקז הגג .ישנם שלוש מידות לקולטן
כפול ע"פ קוטר נקז הגג: ''3'' 2'' ,4 .
לקולטן מוצרים משלימים:
1 .טבעת הידוק וברגים מפלדת אלחלד, אטם EPDM
להידוק היריעה הביטומנית לקולטן.
2 .נקז לשילוב בריצוף בעל רשת מפלדת אלחלד.
ישנם שתי מידות לנקז 100x100 ,ו- 150x150 .
3 .ברדס מרושת לחסימת עלים.

קולטן לגגות חשופים – סדרת תבור

קולטן לגגות חשופים מסדרת תבור הינו מוצר חרושתי
לניקוז מים בעל יציאה ישרה לנקז הגג. ישנם שלוש
מידות לקולטן ע"פ קוטר נקז הגג: ''4'' ,3'' ,2 .
לקולטן מוצרים משלימים:
1 .מתאם עבור נקזי גג בקוטר ''3 ובקוטר ''4 .
2 .ברדס כדורי לחסימת עלים.

קולטן לחדרים רטובים ומרפסות קטנות–סדרת תבור

קולטן חרושתי לשילוב עם חומר ביטומני קר/חם במריחה.

קולטן פינתי לגגות חשופים

קולטן פינתי לגגות חשופים מסדרת תבור הינו מוצר
חרושתי לניקוז מים, יציאה צידית למרזב )גשמה(
חיצוני. ישנם שלוש מידות לקולטן צידי ע"פ קוטר
המרזב: ''4'' 3'' 2 .
לקולטן מוצר נלווה:
1 .ברדס כדורי לחסימת עלים.

קולטן צידי כפול – סדרת תבור

קולטן צידי כפול מסדרת תבור הינו מוצר חרושתי
לניקוז מים, יציאת מים אופקית, ברך, לנקז הגג. ישנם
שתי מידות לקולטן צידי כפול ע"פ קוטר נקז הגג: ''2'',3
לקולטן מוצרים משלימים:
1 .טבעת הידוק וברגים מפלדת אלחלד, אטם EPDM
להידוק היריעה הביטומנית לקולטן.
2 .נקז לשילוב בריצוף בעל רשת מפלדת אלחלד.
ישנן שתי מידות לנקז 150x150 ו- 100x100.
3 .ברדס מרושת לחסימת עלים.

קולטן דותן | פזקר pazkar

קולטן דותן

הקולטן מורכב מ 3 - חלקים : צינור מוביל,משפך וראש הקולטן.
הצינור המוביל והמשפך עשויים מפלדה מצופה באבץ בגלוון חם.
ראש הקולטן עשוי מפלדת אלחלד מסוג SS316.

קולטנים ונשמים | פזקר pazkar

קולטנים ונשמים מקצועיים

מבחר קולטנים ונשמים..

מכונת התזה

מונעת ע"י מנוע חשמלי תלת פאזי 1450 סל"ד, מתח הזנה 400 וולט, 50 הרץ, 4 קוו"ט, צריכת זרם מירבית 9 אמפר.
על המנוע מורכב גיר הפחתה המניע 2 משאבות בטור. יחס הפחתה – 1:2.85